Przejdź do treści

WYZWANIE

WYZWANIE

TROPEM ZIELONEGO TALIZMANU

Harcerskie hasło „Czuwaj” i skautowe „Be prepared” odnosi się do ciągłej aktywności i gotowości na wszystko co może przynieść los.

Hasłem komandosów jest „United We Conquer”, które zachęca nie tylko do wspierania się nawzajem ale i wyciągniętej dłoni do każdego w każdym miejscu i czasie.

Dlatego, chcielibyśmy Was zaprosić – do udziału w wyzwaniu – w postaci gry fabularnej, związanej z historią i przeżyciami 1 Samodzielnej Kompanii Commando oraz 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych.

W oparciu o środowiska, które wezmą udział w Wyzwaniu – chcemy stworzyć krąg drużyn, które będą kontynuatorami tradycji jednostek komandosów.

Zainteresowane środowiska, które będą chciały wziąć udział – zapraszamy do kontaktu na adres Redakcji:

kontakt@admin

CHALLENGE

The trail of the green talisman

The scout slogans „Watch” and the scout slogans „Be prepared” refer to constant activity and readiness for whatever fate may bring.

The commando slogan is „United We Conquer”, which encourages not only to support each other, but also to support each other’s hand at any time and place.

Therefore, we would like to invite you – to participate in the challenge – in the form of a role-playing game related to the history and experiences of the 1st Independent Commando Company and the 2nd Motorized Commando Battalion.

Based on the environments that will take part in the Challenge – we want to create a group of teams that will continue the tradition of commando units.

Interested circles willing to participate – please contact us at the Editorial Office’s address:

kontakt@commando.network