Przejdź do treści

Chwała Bohaterom !

  • przez
Chwała Bohaterom!
Polegli na polach bitew mają swoje kwatery na cmentarzach wojennych. Oddajemy im hołd i składamy kwiaty w rocznice bitew. Ci co przeżyli, często nie mogli wrócić do Polski.
Z okazji 80 rocznicy zdobycia Monte Cassino szukamy miejsc spoczynku komandosów z 1 Samodzielnej Kompanii Commando, 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych oraz 111 Kompanii Ochrony Mostów.
Chcemy ocalić od zapomnienia ich życie i bohaterstwo i otoczyć opieką miejsce ich spoczynku.
Jako Krąg Tradycji Polskich Komandosów szukamy zdjęć, pamiątek oraz członków ich rodzin.
Jeżeli chcesz i możesz pomóc – prosimy o kontakt: kontakt@commando.network
Glory to the Heroes!
Those who died on battlefields have their quarters in war cemeteries. We pay tribute to them and lay flowers on the anniversaries of battles. Those who survived were often unable to return to Poland.
On the occasion of the 80th anniversary of the capture of Monte Cassino, we are looking for the resting places of commandos from the 1st Independent Commando Company, 2nd Motorized Commando Battalion and 111th Bridge Protection Company.
We want to save their lives and heroism from oblivion and take care of their resting place.
As the Polish Commando Tradition Circle, we are looking for photos, souvenirs and members of their families.
If you want or can help – please contact us: kontakt@commando.network