Przejdź do treści

CREDO

KRĘGU TRADYCJI POLSKICH KOMANDOSÓW


Wyruszam w drogę by odkryć nowy szlak.
Wypatruję zagrożeń lub potrzebę pomocy.
Doświadczenia innych są dla mnie inspiracją.
Działając dla innych rozwijam siebie.
Mój przykład jest inspiracją dla innych.
Jestem światłem w ciemności.
Ogniem podczas chłodu.
Oparciem dla potrzebujących.
Tarczą chroniącą słabszych.
Drogowskazem dla innych.

 1. Stoję na straży tradycji Bohaterów Kręgu i dochowuje wierności wartościom o
  które walczyli;
 2. Stając w Kręgu z innymi, akceptuję ich i jestem akceptowany, tak jak pozostali
  mam prawo do swoich przekonań wyrażanych wyłącznie słowem lub
  przykładem wiedząc iż wszelkie formy przemocy lub nietolerancji wykluczają
  mnie z tego grona;
 3. Każdy człowiek jest wartością nadrzędną, w miarę swoich możliwości będę
  pomagać i bronić tych, którzy tego potrzebują;
 4. Działam w ramach zespołu – w działaniu przewodzi wiedza i doświadczenie,
  razem z innymi idę do celu.
  Nie zostawię nikogo w potrzebie;
 5. Mam tylko jedno słowo i honor na nim oparty;
 6. Idę swoją drogą do celu – czerpię inspirację od innych i jestem i przykładem
  dla innych. Nie szukam łatwych dróg i szybkich efektów wiedząc że to co
  tworzę musi być oparte o stabilne podstawy;
 7. Dzielę się wiedzą i doświadczeniem tak jak inni podzielą się ze mną, rozwijam
  się szukając własnych rozwiązań problemów i odpowiedzi na pytania;
 8. Działając, skupiam się na bieżącym zadaniu – wspomnienia i marzenia
  odkładając na później;
 9. Poruszam się cicho – działam szybko – znikam niepostrzeżenie. Moją wartość
  jest mierzona tym co mówią o mnie inni a nie tym co mówię o sobie;
 10. 10.Dążę do celu pamiętając że do osiągnięcia sukcesu potrzebne są zarówno
  małe zwycięstwa jak i duże porażki a nawet najdłuższa droga zaczyna się od
  pierwszego kroku.

KONSTYTUCJA KRĘGU >>>